BDSM columns Ton de-Kooi                                                                                                                                  
Advertentie/Advertise:
28-04-2009

BDSM en Pandemie

De wereld staat vandaag misschien wel aan het begin van een grootse ramp n.l. de pandemie van de Mexicaanse varkensgriep. Als dit inderdaad het geval is dan staat ook onze grote hobby BDSM onder druk. Immers niemand wil vreselijk ziek worden met misschien wel de dood tot gevolg na een BDSM spel.

Wat geschiedenis naar het heden toe.

Vorige Pandemie: Spaanse griep
In de periode 1918 t/m 1920 werd Nederland getroffen door de spaanse griep. 20% van de toen 6,2 miljoen Nederlanders kreeg deze verschrikkelijke ziekte. Ruim 27.000 mensen overleefden deze ziekte niet. Wereldwijd overleefden zelfs 40 miljoen mensen deze ziekte niet.

Deze griep deed er 2 jaar over om de hele wereld te veroveren. In een tijd dat er haast geen auto's  bestonden en vliegen al helemaal geen factor was en de bevolkingsdichtheid van ons landje 55% lager was dan nu. Ook hadden de mensen in die tijd veel minder dagelijkse contacten met andere mensen.

Pandemie in heden:

Stel dat deze varkensgriep inderdaad een pandemie is. Dan hebben we een heel groot probleem. Immers dit virus kan vele malen sneller de wereld rondreizen door onze toegenomen mobiliteit en grotere aantallen contacten die we met andere mensen hebben.

Voorspelling t.o.v. Spaanse griep
Als de doemcijfers uitkomen dan zal zo tussen 2,5 maanden á een half jaar de ziekte op wereldschaal aan de gang zijn. Voor Nederland zou dit betekenen dat er zo'n 3,3 miljoen mensen de ziekte krijgen en er zonder vaccin bijna 72.000 mensen zullen overlijden afgemeten aan de Spaanse griep.

Nog meer doem:
In Mexico zijn momenteel 1600 zieken en 100 sterfgevallen. 1 op de 16 zal overlijden. Dan zouden er ruim 206.000 mensen in Nederland deze pandemie niet meer kunnen navertellen.

Minder doem:
Door het gebruik van een serum zou het aantal sterfgevallen een stuk minder zijn circa 7200 mensen. Bedenk wel dat er normaal in Nederland jaarlijks tussen 1000 á 2000 mensen overlijden aan griep.

Nog minder doem:
Misschien is deze varkensgriep geen pandemie. Maar signalen uit de WHO duiden eerder op de gevreesde pandemie. Dus hopen dat dit doem scenario niet uit zal komen.

Preventie en BDSM spel:

Extra gevaar is er voor mensen die:

Risicogroepen:
-personen van 60 jaar en ouder
-mensen die een hartaanval gehad hebben, die hartklachten hebben (zoals hartritmestoornissen), of bepaalde hartoperaties hebben ondergaan
-mensen met astma of longemfyseem
-diabetespatiënten
-in geval van nierziekte (niet nierstenen)
-personen met steenpuisten, evenals hun gezinsleden
-mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan
-mensen die door HIV zijn geïnfecteerd
-mensen met een verminderde afweer, bijvoorbeeld door bepaalde hematologische kankers, cytostatica of bestraling
-kinderen die langdurig aspirine en aanverwante salicylaten gebruiken
-verstandelijk gehandicapten die in een instelling voor verstandelijk gehandicapten verblijven

Deze personen krijgen meestal in oktober een uitnodiging van de huisarts om de griepprik te komen halen. Echter deze griepvorm heeft maling aan de griepprik.

Symptomen van normale griep
koorts, hoofdpijn, hoesten, keelpijn, spierpijn, verstopte neus, gevoel van zwakte en verlies van eetlust.

Preventie bij Pandemie:
Als er inderdaad een Pandemie over de wereld gaat dan zal de overheid maatregelen nemen om een verdere uitbraak te voorkomen. Echter of deze op tijd en voldoende zijn moeten we maar afwachten.

Als het signaal pandemie in Nederland is gevallen dan is het zaak:
-Groepen mensen te vermijden
-Nabij contact met mensen mijden
-Bescherming met mondkapje
-Veelvuldig handen wassen
-Evt. latex handschoenen dragen

Groepen mensen mijden:
Iedereen kan het virus dragen en overdragen ook al is deze persoon niet ziek. De incubatietijd is 7 dagen. Na die 7 dagen zal een besmet persoon griep krijgen.
In de praktijk zal het zijn vermijd stations, treinen, voorstellingen, bussen, winkels, vergaderingen enz. enz. Dus ook BDSM avonden.

Nabij contact met mensen mijden:
Iedereen kan drager zijn dus zelfs je partner, kinderen, collega's en wat al niet meer. Zelfs je Dom of sub kan een drager zijn. Het gevaar zal nog groter worden als deze mensen veelvuldig contact hebben met groepen mensen zoals: Conducteurs, stewardessen, buschaufeurs, winkelbediendes enz. Zelfs een contact op minder dan 3 meter is gevaarlijk. Denk aan hoesten, niezen en zelfs de condens van het ademhalen.

Bescherming met mondkapje
Het mondkapje geeft enige bescherming maar is niet 100% veilig. Het is dan ook raadzaam om bij onvermijdelijke menselijke contacten een monddoekje te dragen om te voorkomen dat jij of je geliefden besmet raken.

Veelvuldig handen wassen
Het virus laat zich graag via handen vervoeren. Veelvuldig handen wassen kan het risico enigsinds beperken. Was vooral de handen na het handenschudden en aanraking op plekken waar anderen plachten te plaatsen.

Evt. latex handschoenen dragen
Latex handschoenen geven mits goed gebruikt een goede bescherming van de handen. Nadeel is wel dat het langdurig dragen irritant is.

Toch de griep!!!
Bij een koorts van 38,5 graden of hoger met contacten in de op dat moment bepaalde risicogroepen. Gelijk de huisarts bellen en niet de deur uitgaan. De arts zal u waarschijnlijk niet met een aspirientje naar bed sturen.

Gevolgen van een pandemie:

Economisch:
Economisch is de schade gigantisch immers veel werknemers/gevers zullen sterven en veel bedrijven zullen zeer langdurig stil liggen om het aantal slachtoffers te beperken. Waarschijnlijk zal de primaire voorzieningen alleen nog werken denk aan: voeding, energie en ziekenzorg. Kortom de wereld staat stil en er is sprake van een wereldramp.

Menselijk
Veel mensen zullen dierbaren verliezen en die schade is echt onherstelbaar. Vooral de sterfte in de risicogroepen zal onmetelijk hoog zijn.

Het BDSM spel:
Voor mensen die gek zijn op doktersspel zullen gouden tijden aanbreken. Immers dit is met de juiste bescherming nog enigsinds veilig.

Conclusie:
Hopen dat we dit niet mee gaan maken.

Groetjes,
Ton de-Kooi


Advertentie:Columnist Ton de-Kooi

Als webmaster van deze site wil ik graag zo nu en dan mijn ei kwijt over diverse stellingen. Ook ga ik graag in op mijn persoonlijke visie over onze boeiende hobby. Hopelijk peuter ik ook nog wat reacties los. Misschien zelfs wel een compliment. Reageren kan op:
Ton de-Kooi
Veel leesplezier