BDSM columns Tom Verhoeven                                                                                                                                  
Advertentie/Advertise:

Nudisme als protestmiddel!


Dagelijks vinden er op de wereld vele honderden protesten plaats waar de media nauwelijks aandacht voor heeft. Totdat men het protest gaat doen zonder ook maar één lapje kleding. Dan opeens kan een handje vol naakte demonstranten de hele wereld media aan de voeten krijgen. Zoals b.v. gisteren in Madrid.

De fietsende nudisten protesteerden tegen de graaiende banken die weer eens met vele miljarden publieksgeld (ook uit Nederland) moeten worden opgelapt omdat de heren aan de top hun bonussen en honger naar het grote geld niet binnen de perken konden houden.

Plus een politiek die er alles aan doet om de markt te laten regeren zodat zij als dank voor hun goede diensten ook zo'n riante graaibaan kunnen scoren na hun "karige" politieke loopbaan.

Overal heeft men het erover. Overal zijn protesten tegen deze onschendbare macht.

Toch heeft de media daar nauwelijks aandacht voor. Terwijl iedere minima, modale of de bovenmodaal moet bloeden voor hetgeen de miljardairs op aarde aanrichten. Met daarbij het gros van de politiek als trouwe dienaar van het grote geld.

Wat is het dan fris om te zien dat een handjevol naakte demonstranten even de media en de wereld weten te wijzen op deze graaimacht.

Niet dat het de grote graaiers op aarde zal veranderen in eervolle en gewetensvolle iets minder verdiendende grootverdieners. Of
politici nu eens laat kiezen voor het volkswelzijn i.p.v. het zekerstellen van een toekomstige graaibaan.

Maar toch!!! Het zal even aanvoelen als een vlo die een prikje geeft.

Men heeft een leerzame les van Karl Marx gehad. Die schreef: "Verenig U!!".

De onzichtbare miljardairs hebben hiervan gemaakt: "Verdeel U!!"

Tot nog toe werkt dat goed.. Totdat er ooit miljoenen mensen de straat opgaan die zich net als deze Spaanse nudisten uitgekleed voelen.

Wie weet wat een handje vol dappere naakte masochisten teweeg kunnen brengen!!


Groetjes,

Tom Verhoeven

Reacties zijn altijd welkom op: bdsmradio@hotmail.com.
Columnist Tom Verhoeven

Als BDSM radioman wil ik ook zo nu en dan mijn BDSM ei kwijt. Reacties zijn altijd heel leuk. Misschien zelfs wel een compliment of erger! Reageren kan op:
Tom Verhoeven
Veel lees en BDSM genot!