BDSM columns Tom Verhoeven                                                                                                                                  
Advertentie/Advertise:

Fan van OccupyTogether


De wereld stoomt weer af op een recessie waarbij de gewoon verdienende huis/tuin/keuken man/vrouw wederom de rekening moet betalen terwijl de rijksten ter wereld hun zakken verder vullen. Hieronder mijn persoonlijke visie.

Zo'n beetje alles wat het leven voor modale en minder modale nog een klein beetje aangenaam maakt is in de loop der jaren afgebroken.

Als je dan denkt dat bodem bereikt is, doet men er vanuit Den Haag nog doodleuk een flinke schep bij.

Denk maar eens aan de zorgkosten, zorgverlening, pensioen, arbeidsvoorwaarden, sociale werkplaatsen, verkapte verzwaring van lasten, afbraak  sociale zekerheid en een Europa dat ons gebruikt om lege geldputten te vullen.

Dan heb je de andere kant de 130.000 miljonairs die jaarlijks hun inkomen/vermogen met ruim 10% zien stijgen.

Helemaal als je beseft dat deze lieden circa 60% van al het geld en vermogen in handen hebben.

Maar dan krijg je het argument dat ze al 52% belasting betalen. Helemaal te bedenken dat tweeverdieners met een inkomen van iets meer dan 55.000 euro ook al snel in deze groep vallen.

Over deze groep heb ik het duidelijk dus niet. Het gaat dus over de echte rijken in Nederland die steeds rijker worden en de afgelopen jaren juist steeds meer voordelen hebben gekregen ipv nadelen tegenover de modale Nederlanders.

Ik noem maar even de AOW premie bij verdiensten boven de 33.436 euro per jaar betaal je geen premie meer boven dat bedrag.

Dus met een inkomen van b.v. 300.000 euro betaal je over 266.564 geen AOW. Er zijn mensen die dat terecht vinden omdat je AOW uitkering maximaal 1075 euro bruto per maand is.

Aan de andere kant kun je stellen dat het wel heel vreemd is dat weinig verdiende mensen wel over hun hele inkomen premie moeten betalen en de rijkaards slechts over een fractie van hun inkomen.

Met als gevolg dat de gewone man/vrouw tot zijn/haar 67ste moet werken en de echte rijkaards als hij/zij niet teveel geld aan jachten, dure auto's uitgeeft vele tientallen jaren eerder kunnen stoppen met werken als zij dat willen.

De Maximum eigen bijdrage op het inkomen voor de ziektekosten is net zoiets. Tot een maximum inkomen van 33.427 euro per jaar moet je die betalen. De maximale bijdrage is dan 2590 euro.

Kortom de bijna iedereen moet die betalen over zijn hele inkomen.
Gaan we weer uit van die 300.000 euro per jaar. Deze persoon houdt er daarom bijna 20.000 euro aan over.

In dit geval heb je het niet eens over de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. Maar iedereen een gelijk percentage van zijn/haar inkomen aan lasten kwijt is. Waardoor deze lasten ook omlaag kunnen over de hele linie.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van hoe de 10% die 60% van al het geld en vermogen in Nederland bezitten verhoudingsgewijs een super lichte lastendruk hebben ten opzichte van modaal en 2 á 3x modaal verdienende mensen.

In het buitenland liggen deze verhoudingen nog schever. In Amerika heeft 10% van de bevolking 80% van al het geld en vermogen in handen.

De politiek lijkt wel heel gevoelig voor het grote geld. Men schuift elkaar banen toe die boven de Balkenende norm liggen als beloning voor het graai vriendelijk politiek bedrijven.

Van links naar rechts maakt men zich daar schuldig aan. Enkele uitzonderingen daargelaten.

Je zou zeggen gelukkig hebben we nog de vakbonden. Maar ook bestuurders van bonden lijken een lonkende graaibaan niet af te kunnen slaan als dank voor graaivriendelijk bestuurders gedrag.

Ik hoef niet eens namen te noemen deze komen vanzelf bij je op.

Het resultaat van polderen is dat de gewone Nederlander m/v er bijna altijd op achteruit gaat.

Dan kunnen we het ook nog hebben over de zgn. vrije markt die meer kwaad dan goed doet.

Denk maar eens aan een fabrieksarbeider in Nederland die moet concurreren tegen kinderhandjes in het verre Oosten.

Vroeger hadden we een E.E.G. die dit tegenhield vanwege hoge invoerrechten.

Nu de naam E.U. is, staat voor westerse bedrijven de poort open om in lage lonen landen kinderhandjes en volwassen mensen te laten werken voor een fooi.

Een staaltje EU kunst is wel de monetaire unie ofwel de euro. Al bij het verdrag van Maastricht kon iedereen wel bedenken dat landen als Griekenland, Spanje, Italië en Portugal nu niet bepaald goede stabiele kandidaten waren die in het bezit waren van keiharde valuta.

Maar toch ging men met ze in zee en plukken we er nu de vruchten van in de vorm torenhoge schulden voor ons land.

Ja maar de euro bracht ons heel veel welvaart zegt men dan. Jammer dan als je het na 10 jaar euro vergelijkt met de tien jaar gulden ervoor is er verhoudingsgewijs nauwelijks een grotere toename van ons BNP ten opzichte van de gulden.

Dat kleine beetje meer zal ruimschoots verdampen in de recessie die we nu dankzij de EU hebben.

Je kunt het vergelijken met een gokverslaafde die met zijn verslaving je geld gaat beheren. Dat loopt fout af dus.

Daarna ben je platzak en laat je weer die gokverslaafde je geld beheren.

Een normaal mens zou zeggen: dumpen die gokverslaafde en blijf van mijn geld af. Maar nee! Deze gokverslaafde krijgt als gevolg van zijn wanbeheer nog veel meer invloed en je kunt er niet onderuit.

Daarvoor hebben we Europese verkiezingen zegt men dan. Alleen zie je bij de opkomsten van verkiezingen dat die normaal onder de 40% liggen en dat men Europa niet wil.

Als bij Haagse verkiezingen zulke lage opkomsten zouden zijn dan zou men zeggen de politiek is failliet.

Bij Europa hebben ze het niet over de lage opkomst en denderen ze gewoon door met verdragen die meer macht aan Brussel geven.

Als er dan een referendum is met wel een hoge opkomst en een voor Den Haag negatieve uitkomst. Is men er als de kippen bij om wat punten en komma's te veranderen en de Europese grondwet om te dopen tot verdrag die nog steeds boven onze Nederlandse grondwet staat.

Kortom Europa maakt er puinhoop van en als dank krijgen we nog meer Europese invloed.

Het andere staaltje vrije markt is wel de privatisering van overheidsbedrijven.

In mijn woonplaats moest de gemeentelijke reinigingsdienst het ontgelden. Met een zeer goedkope offerte werden de plaatselijke vuilnismannen ineens in een privaat bedrijf gezet.

Nu een tiental jaar later blijkt dat de buur gemeente die nog wel ambtelijke vuilnismannen hebben. Veel goedkoper uit te zijn dan onze met de private ophalers.

Het private bedrijf is vele overnames later een logge reus geworden die veel winst moet maken om de zakken te vullen van directeuren die geen ambtenaren salaris hebben.

Tja lastig als deze reuzen de hele markt via allerlei vertakkingen in handen hebben.

Vraag is ben ik dan tegen rijkdom?

Nee ik gun het iemand van harte die door hard werken in zijn/haar bedrijf als directeur een paar keer de Balkende norm heeft of meer.

Ik snap ook dat als iemand zijn/haar bedrijf verkoopt er miljoenen in de zak van die persoon terecht komen.

Maar wat ik niet verkroppen is dat men een werkvloer uitmelkt en zelf steeds meer graait.

Ook is het oneerlijk als er in zeer grote bedrijven een top is die graaien en mega bonussen de gewoonste zaak van de wereld vinden.

Dan hebben we nog de banken waarbij het motto is: “Aandeelhouder is koning en de klant is er voor de zakken van aandeelhouders en directeuren”.

Kortom waar is die oude vertrouwde bank gebleven waar je een rekening had en kon sparen tegen een fatsoenlijke rente? Waar je bovendien altijd dicht bij huis een balie kon vinden en niet zoals nu word uitgemolken in de vorm van bankkosten als dank voor het parkeren van je geld.

Nee de banken van nu zijn meesters in het creëren van fictief geld (geld dat niet bestaat).

Een simpel voorbeeld:
Ik leen 100 gulden(yes) uit aan een vriend die op zijn beurt ook weer die 100 gulden gaat uitlenen aan iemand die dat ook weer doet. Zo gaat het een tiental maal door.
Maar opeens kan iemand in die keten zijn/haar 100 gulden niet terugbetalen!! De hele keten valt om en er is 1000 gulden schade terwijl er in werkelijkheid maar 100 gulden was.

Zo worden miljoenen op papier miljarden en mag de burger als deze keten omvalt echte miljarden aftikken in de vorm van extra staatsschuld.

De bankiers in de top zorgen wel dat hun zakken gevuld worden zelfs bij een wanprestatie.

Wat is mijn persoonlijke motivatie?
Heel simpel ik heb een modale loondienstbaan die ik gebruik om mijn gezin te onderhouden in de hoop dat ik zonder rolator 65 zal worden en nog een paar jaartjes gezond van het leven kan genieten na 45 jaar arbeid. Ik denk dat vele dit zelf herkennen!

Buiten dat ben ik een ondernemer in de ruimste zin des woords. Met mijn bedrijfje had ik in het verleden 200 euro omzet waarbij ik mijn hobby (BDSM Radio) en mijn websites net kon betalen.

Nu door de recessie is dit de helft geworden en moet ik straks als al het geld op is, deze hobby opgeven.

Waarom komt er minder binnen?

Heel simpel mensen gaan hun hand op de knip houden in deze onzekere tijden en er zijn ook mensen die gewoon geen geld meer te besteden hebben voor iets leuks als BDSM.

Intussen gaan de bezuinigen en lastenverhogingen door. Tegen de tijd dat je echt met pensioen bent en lekker veel aan je Zwitserleven BDSM gevoel kan doen moet je achter de rolator  lopen.

Ik zou nog wel uren door kunnen gaan.

In ieder geval ben ik een fan van OccupyAmsterdam en de wereld beweging op dit vlak.

Met de hoop dat graai cultuur plaats maakt voor een sociale wereld waarin je met plezier kan werken zonder afgeknepen te worden door aandeelhouders. Waarna je op je 65ste nog een beetje fit een paar jaar van het leven kan genieten voordat de rolator komt.

Waarin een vrije markt een eerlijke vrije markt is. Waar we niet de concurrentie hoeven aan te gaan met kinderarbeid en lage lonen landen. Waarbij die arbeider in India het minimum loon ontvangt ipv een fooi en kinderen weer zitten op de plaats waar ze horen n.l.: op school!!

Ik hoop ook dat als je een zelfde soort denkwijze hebt als mij. Je ook een OccupyTogether.org, banner of link plaatst op je site.

Zodat je net als mij zegt:
STOP DE GRAAI EN BONUS CULTUUR!!!

Reacties zijn altijd welkom op: bdsmradio@hotmail.com.
Columnist Tom Verhoeven

Als BDSM radioman wil ik ook zo nu en dan mijn BDSM ei kwijt. Reacties zijn altijd heel leuk. Misschien zelfs wel een compliment of erger! Reageren kan op:
Tom Verhoeven
Veel lees en BDSM genot!